Certifikati

2001. O ozbiljnosti firme "MARKOGAS" možemo pričati već od 2001. kada je krenula sa obukom svojih servisera u prestižnoj talijanskoj firmi "BRC"..
2003. "MARKOGAS" stiče diplomu za završenu obuku o stručnosti instalacije plina
2004. "MARKOGAS" nastavlja sa školovanjem...
2005. "MARKOGAS" nastavlja sa školovanjem...
Serviseri "MARKOGAS" uspješno završavaju školovanje ili obuku za SEQUENT sisteme ili direktno ubrizgavanje plina.
Ugradnja SEQUENT sistema (direktno ubrizgavanje plina)
Ugradnja SEQUENT sistema (direktno ubrizgavanje plina)
Ugradnja SEQUENT sistema (direktno ubrizgavanje plina)
Strogo je zabranjeno bilo kakvo kopiranje ovih certifikata uključujući bilo kakve grafičke izmjene na istim!