O plinu

Auto-plin, poznatiji kao propan-butan plin odnosno ukapljeni naftni plin, internacionalno označen kao LPG (Liquified Petroluem Gas), smjesa je ugljikovodika koja se zbog svojih kemijskih svojstava može koristiti kao pogonsko gorivo kod motora s unutrašnjim sagorijevanjem.
Auto plin je upola jeftiniji od benzina, a pored toga propan-butan plin izgara potpuno čime ne dolazi do gubitka goriva u ispušnim plinovima. Osim toga, korištenjem plina ne dolazi ni do emisije štetnih čestica ili čađe, pepela i sl.
Ispušni plinovi ne sadrže otrovne sastojke kao što su olovo ili sumpor, a emisije toksičnog ugljičnog monoksida su znatno reducirane (2 do 5 puta!).
Emisija dušičnih oksida, posebno opasnih kod visokih temperatura, smanjena je za 30 - 65%, a ugljičnog dioksida 12%.
Jedino čega više izlazi iz ispušne cijevi motora pogonjenih propan-butan plinom je - vodena para.