Zenit Pro Direct

je inovativni sekvencijalni sistem ubrizgavanja sa gasovitom fazom plina,posvećen motorima sa 4 cilindra sa direktnim ubrizgavanjem benzina. Ovo je sljedeća generacija našeg sistema Zenit Pro.

Instalacija se radi sa najkvalitetnijim komponentama (Zenit Pro Direct ECU, Gurtner i KME isparivaci,te vrhunskim diznama Hana ili Matrix HS),Zenit Pro Direct autokalibracija sistema je razvijena u agc istrazivackom i razvojnom centru,za svaki tip motora posebno,sto osigurava izuzetne performanse motora.


Sistem koristi jedinstvenu strategiju koja omogućuje konstantno podešavanje doze benzina za vrijeme voznje na plin u rasponu od 5 do 100%. Benzinski injektori imaju mogucnost ubrizgavanja benzina po potrebi tokom voznje na plin zbog cega je iskljucena mogucnost stradavanja benzinskih injektora tokom rada motora na plin.doziranje benzina je toliko malo da ne utjece na ekonomicnost a dovoljno velika da se sprijeci smanjivanje radnog vijeka benzinskih injektora. Elektronska kontrolna jedinica ima mogućost da se spoji na OBDII / EOBD i emulator pritiska benzinskog goriva.

Uz kupnju instalacije kupac dobija:

-Prednji-komplet sadrži sve potrebne komponente, kao što su: elektronička upravljačka jedinica,prekidač, senzore, isparivač, injektore, filtere, set za sastavljanje (slično kao i po uobičajenim sustavima);

- Konfiguracijsku datoteku softvera namjenjenu za odredeni tip motora.

- Priručnik posvećene određenom tipu motora (polozaje i lokacije za ugradnju svakog dijela iz seta,lokacije i boje potrebnih signala za spajanje na elektronici auta, lokacije na usisnoj grani u koje se uvode plinski injektori)


(POGLEDATI TABELU ISPOD)